NYHETSBREV Oktober 2016

Brattmon 20160930

Arbetet med att få till ett fibernät på Brattmon fortskrider trots att vi inte beviljades bidrag från staten. Att vi inte gått ut med information på mycket länge beror på flera saker: Dels att reglerna kring bidragsökande har ändrats gång på gång. Det har varit väldigt oklart vad som gällt. Dels att arbetet i styrelsen är helt ideéllt så tid och ork har betydelse för det arbetet. Den som drar det tyngsta lasset är Ronny Andreasson. Enkelt uttryckt så har det aldrig blivit någon fiber utan honom!  Processen med att söka bidraget var mycket omfattande och tog mycket energi och tid. Vi slog ihop vår förening med Sundhults (Cuba) fiberförening ,för att öka antalet medlemmar och ha en större chans att få bidrag. Tyvärr hjälpte inte detta så den insatsen kunde vi ha struntat i…vet vi nu med facit i  hand.

Det finns dock fördelar med att inte vara bidragstagare. Vi slipper en mycket omfattande redovisning och uppföljning styrt av EU regler. Vi är friare att handla upp tjänster osv. Samt att vi inte riskerar att bli återbetalningsskyldiga om något inte gjorts enligt bidragsplan.

Kostnaden beräknas nu bli mellan 11-12.000kr per abonnemang räknat på ca 40 st på Brattmon och ca 25 på Sundhult (Cuba). Vi återkommer senare med en ännu mer exakt prisuppgift. Prata gärna med grannar om ert intresse av att skaffa fiber. Kanske blir vi då ännu fler?

Nedgrävning av slang till fibern har redan gjorts till ca hälften av vad som krävs och fortsätter under hösten. Arbetet med att få markägaravtal från berörda är en del klara men några avtal fattas fortfarande. Vi ser i alla fall att det går framåt och hoppas att vi alla så snart som möjligt får tillgång till fiber så vi slipper vara beroende av det mobila nätet.

För Brattmons fiber ekonomisk förening

Per Larsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *