Fibernät på Brattmon?

Vi skriver till er för att informera er och få besked om ni är intresserad av att ansluta er fastighet på Brattmon till ett framtida fibernät.

Ett informationsmöte med bredbandsamordnaren och IT‐chefen i Torsby kommun hölls på Bracoop den 24 april. Mötet hölls främst för att undersöka intresset för en utbyggnad på orten. Alla fastboende var kallade med inbjudan i brevlådorna, ett tjugotal personer kom till mötet.

Brattmons möjligheter att bygga ut ett fibernät är speciellt gynnsamt då Torsby kommun bekostar en utbyggnad från stora masten mitt på Brattmon och vidare norrut.

Vidare finns möjlighet till samläggning av kabel med Näckåns Energi, vilket innebär en kostnadsreducering. Detta gör att vi på Brattmon (med omnejd) kan få tillgång till fiber till ett förhållandevis billigt pris.

Därutöver finns det (till och med år 2014) möjligheter att få upp till 50 % EU‐bidrag på kostnaderna.

På informationsmötet den 24 april fanns intressenter för utbyggnad av fibernät och vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med fem personer som arbetar vidare med frågan, t ex. detta informationsbrev och inför bildandet av en ekonomisk förening/områdesförening.

En hemsida för Brattmons fiberförening finns redan på internet: http://www.brattmon.se/fiber/ . Där kommer fortsatt information, utskick mm att läggas ut.

Se även http://torsby.se/invanare/byggabo/bredband .

Varför fiber?

Fibernätet ska anses som en investering liknande det som telefonledningen en gång var och beräknas bestå minst 30‐ 40 år framöver. Väl värt att tänka på för barn och barnbarn och vid en eventuell framtida försäljning/uthyrning. Att ansluta fastigheten innebär inte att man måste börja använda fibernätet och därmed få en löpande kostnad, men anslutningen säkerställer att fastigheten kan använda fibernätet i framtiden.

Fibernät används bland annat för telefon, TV och datatrafik. Dagens befintliga telefonlinje för datatrafik (ADSL) kommer att tas bort 2015. Hur det sedan blir med fast telefoni på Brattmon är ovisst. Mobiltelefoni och trådlöst internet är det som återstår med de begränsningar som detta innebär. Ett fibernät har inte dessa begränsningar utan öppnar tvärtom upp för en rad nya möjligheter.

Byggnation av mobilt 4G på Brattmon är inte troligt då vi är för få användare. Att få tillgång till TV, telefon och datatrafik via fibernät gör att vi på glesbygden kan få samma utbud som i storstäderna till ett betydligt lägre pris än vad vi har i dagsläget.

Vad händer nu?

Just nu informerar vi om varför det är nödvändigt med en framtidssäker infrastruktur för landsbygdens överlevnad. För att EU‐bidrag ska ges krävs att 50 % av de fastboende fastighetsägarna är med i fibersatsningen innan utbyggnad kan ske. Vår förhoppning är att ägare av fritidshus skall anmäla intresse, för om de ligger inom ett rimligt avstånd, så blir kostnaden den samma som för de fastboende. Även fritidsboende får EU‐bidrag med upp till 50 % av kostnaden. Anmäl ert intresse så kan vi därefter beräkna vad kostnaderna blir för varje fastighet.

Nästa steg är projektering då nätets dragning ritas in på kartan. Först då kan vi få fram en riktig kostnadskalkyl och det är möjligt för var och en att ta ställning till anslutning.

Vilka kostnader pratar vi om?

Kostnaden för varje fastighet/anslutning beror på hur många som ansluter sig. Vid 30st anslutningar blir kostnaden ca 16.500kr, vid 50st anslutningar ca 13.000kr och om 80st ansluter sig sjunker kostnaden till ca 10.000kr per anslutning.

Investeringen i fibernätet delar vi lika mellan samtliga anslutningar. Planen är att nätet ska ägas av en ekonomisk förening och fördelningen av kostnaden kommer att ske genom att insatsen i föreningen fördelas per ansluten fastighet.

OBS! Det är möjligt att ansluta sig till nätet efter byggnationen, men då får fastighetsägaren stå för hela kostnaden fram till sin fastighet. EU‐bidraget gäller endast om du är med i från start!

Är det inte gratis i städerna? Nej absolut inte. Anslutningsavgiften för en villa i städerna där det finns fiber i gatan varierar mellan 10.000:‐ och 25.000:‐. I tillägg till de billigare priserna kommer en viss månadskostnad utöver de tjänster som man abonnerar på.

Vad betalar jag idag för satellit‐tv, telefon, data? Svar: kanske ca 1000kr/mån

Naturligtvis beroende på vilket utbud man har. Ex. Satellit‐TV 5000kr, telefon 2000kr, datatrafik 3000kr = totalt ca 10.000kr per år +TV licens

Vad kommer jag att betala i framtiden? Svar: kanske ca 300‐500kr/mån
TV, telefon, datatrafik via fibernät ca 5000kr per år + TV licens beroende på tillval.

Detta innebär att anslutningsavgiften kan vara intjänad på 3‐5 år! Beroende på vilket utbud man har idag.

Måste jag ha alla alternativ? Svar: Nej, man väljer naturligtvis vad man behöver och är beredd att betala för, dvs. endast TV, internet eller telefon. Det finns paketerbjudande som gör det förmånligare om flera tjänster önskas. Om inte fibern används i någon form blir det ingen fast löpande kostnad. Idag betalar man för abonnemang (t.ex. telefon) oavsett om man använder den eller inte.

Innebär detta en värdeökning på fastigheten? Svar: ja siffror på 20.000–30.000kr nämns i dessa sammanhang. Kraven på vad som förväntas ingå vid ett fastighetsköp ökar ständigt och det är rimligt att anta att vid en försäljning är en fastighet med fiberanslutning mer lättsåld än en som är utan.

Vad ingår i kostnaden?

I anslutningskostnaden kommer att ingå fiber fram till huset och mediabox som omvandlar fiberljuset så man kan använda sin ordinarie telefon, TV och datorer. Det tillkommer dosor mellan mediaboxen och telefonen samt för varje TV apparat som ska anslutas av typ Boxer. Du kan använda din vanliga telefon via dina nuvarande uttag, men det är IP‐telefoni. För att säkra att telefonen fungerar även om strömmen går bör du skaffa en batteribackup (avbrottsfri kraft).

Vad är det vi ska gräva ner?

Vi ska gräva ner ett finmaskigt områdesnät som ska ge fiber ända in i huset. Nätet ersätter därmed det gamla telefonnätet som idag ger oss telefon och internet. Det kan också ersätta TV‐antenner och paraboler. Själva fibern är hårstråtunna trådar av glas som inte avger strålning eller leder ström. Informationen överförs i stället via ljus.

Hur är det hela organiserat?

Områdesnätet byggs av den lokala områdesföreningen i nära samarbete med markägare och hushåll. Här detaljplaneras det lokala nätet, här sker arbetet med att informera och samla in intresseanmälningar. Här görs också det praktiska arbetet. Det nät som sammanbinder orterna/församlingarna, kallas stamnät och kommer, om det finns tillräckligt intresse i de olika lokala fiberföreningarna att byggas av Torsby kommun.

Hur fungerar det när det är färdigt?

Torsby Kommun som upphandlat Telia som kommunikationsoperatör, så att det finns aktiv utrustning på stationen och som i sin tur kan leverera telefon, TV och internet. Du väljer vilken/vilka tjänster som du vill ha och betalar för dina tjänster till tjänsteleverantörerna. Det finns flera tjänsteleverantörer som vi kan bruka i detta nät. Det behöver inte vara Telia. Telia/Skanova har tagit på sig allt underhåll på detta så vi slipper att ta ansvar vid eventuella framtida fel. Den ekonomiska föreningen planeras att kunna upplöses efter 5 år då Telia/Skanova tar över underhåll och framtida kostnader.

Att anmäla intresse innebär inte att man har bestämt sig för att ansluta sig men det ger en bra möjlighet till fortsatt information om vad fibernätet innebär för dig och din/dina fastigheter. Speciellt viktigt om ni inte har tänkt ansluta er, på så vis vet ni vad ni tackar nej till.

Fler utskick kommer att skickas ut vartefter mer information finns tillgänglig.

Känner du till fler som kan tänkas vara intresserade? Viktigt att vi alla diskuterar med våra grannar så att vi blir flera som kan dela kostnaden!

Meddela om du är intresserad eller inte, via mail, telefon eller brev senast 2013‐06‐30!

(Ni som meddelade intresse på informationsmötet behöver inte göra det på nytt.)

Mail: brattmon.fiber@gmail.com
Telefon: Ronny 0564‐230 42, 070 51 23042
Postadress: Ronny Andreasson, Brattmon 64, 68060 SYSSLEBÄCK

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen Brattmons fiberförening
Per Larsson, Ronny Andreasson, Annelie Averborn, Simon Häremo och Janne Klingberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *