Lite frågor o svar

Kommer det att i framtiden kosta något mera än anslutningsavgiften?

Det kommer inte att kosta något mera framöver om man inte beställer några tjänster via fibern framöver. Det som kommer att kosta är om man beställer samt brukar typ internet,telefon eller tv då kommer det att bli en månadsavgift som kan variera beroende vilket bolag som man vill använda.