Brattmons fiber söker bidrag

Brattmon 26 oktober 2015:

Under årsmötet i augusti väcktes frågan om Brattmons fiberförening skulle utökas med Sundhultsmon som ligger på västra sidan av Sysslebäck. Sundhultsmon hade inför mötet meddelat intresse för att bli en del av vår förening. På ett styrelsemöte senare beslutade vi att Sundhultsmon blir en del av Brattmons Fiberförening. Vår motivering är att uppnå en större förening med flera medlemmar som medverkar till att det blir lättare att få EU-bidrag från Jordbruksverket.

Den 20 oktober skickade vi in ansökan till Jordbruksverket där vi har ansökt om bidrag till fiberutbyggnad i vårt område. Beslut från Jordbruksverket förväntas komma i februari 2016.

Framöver under vintern kommer vi att skriva markägaravtal med berörda parter.

Nya intressenter som vill bli medlemmar i Brattmons Fiberförening är fortfarande välkomna att anmäla sig till Ronny Andreasson på mobiltelefon 070-512 30 42 eller mailadress: ronny.brattmon@gmail.com. Boende på Sundhultsmon som tidigare har anmält intresse i Sysslebäck kommer att få sin intresseanmälan överförd till Brattmon.

Arbetet med att sammanställa alla kostnader fortlöper för att vi snarast ska kunna ge besked om kostnad per hushåll.