Lite frågor o svar

Kommer det att i framtiden kosta något mera än anslutningsavgiften?

Det kommer inte att kosta något mera framöver om man inte beställer några tjänster via fibern framöver. Det som kommer att kosta är om man beställer samt brukar typ internet,telefon eller tv då kommer det att bli en månadsavgift som kan variera beroende vilket bolag som man vill använda.

Nu är det allvar…. Äntligen!

Hej!

Nu är det allvar….Äntligen! På årsmötet kunde vi ta beslutet (se årsmötes protokoll som ligger under mötesprotokoll) att vi sätter igång med att skriva avtal mellan föreningen och de som vill ha fiberanslutning.

Avtal finns att skriva ut på hemsidan, Glöm inte att signera varje sida! Om man önskar en kopia tillbaka skriver ni på två avtal och skickar till mej: Per Larsson Granåsen Brattmon 90 68060 Sysslebäck så återsänder jag den påskrivna kopian…om ni anger er adress. Om ni inte behöver en kopia så räcker det med att skicka ett påskrivet avtal till mej. Kostnaden för en anslutning 12.000kr sätts in på föreningens konto på Fryksdalens sparbank bankgiro 895-7946.

GLÖM INTE ANGE NAMN OCH FASTIGHET/ER! Pengarna SKA vara inne på kontot den 24 April och först då vet vi att vi kan börja beställa grävjobb mm. Föreningen tar inget banklån så därför är vi tvungna att ha pengarna innan vi kan börja… 

Vi kommer även att behöva markupplåtelseavtal med många av er/oss men återkommer om detta.

Viktigt att komma ihåg i det här är att det inte är jag eller dom inte vi eller dom utan endast VI ALLA som är föreningen! Om inte pengar kommer in eller avtal dröjer så drabbar det inte bara den enskilde utan ALLA i föreningen. 

Med förhoppning om en smidig fortsättning.

Per Larsson Ordf. Brattmons Fiber Ekonomisk Förening

 

Anslutningsavtal

Hej

Kom i håg att skriva ut anslutningsavtalet och skicka in till oss.

Vi har redan fått in en hel del avtal och då det var många som gjorde bara ett avtal så har vi kommit fram till följande. De som vill ha kopior som är påskrivna av föreningen hör av sig till Ronny Andreasson eller Per Larsson för det blir svårt för oss att veta vem som fått och vi håller även ner utgifterna på så vis att den som vill ha ett påskrivet avtal kommer till oss. Ni har ju ett kvitto på att ni har satt in pengar på Bankgiro så då vet ni att ni är med för att få fiber. Föreningen har avtalet sparat med namnteckningen från er så då finns allt hos föreningen.

Häng med för mera info på hemsidan!

Hade/ Ronny Andreasson

Årsmötesprotokoll

Hej

Jag har nu lagt in protokollet där det står mötesprotokoll så då kan alla läsa detta vad som bestämdes.

KOM I HÅG ATT SKICKA IN BETALNINGEN FÖRE DEN 24/4 2017 FÖR ATT FÅ DEN BILLIGARE SUMMAN. Skicka också in anslutningsavtalet så vi ser även där vem som skall ha.

Hörs vidare o häng med!

 

//Ronny

 

Hur gör vi nu efter årsmötet

avtal-om-fastighetsanslutning-och-medlemskap

Hej

Nu på årsmötet så bestämdes det att vi ska köra igång med att ta in betalningen samt skriva markavtal. Vi hoppas att så många som möjligt kommer att betala in denna summa som bestämdes på mötet. Vi kommer att lägga ut protokoll på detta när alla har justerat protokollet så ni också ser att så bestämdes det och vet ni att någon runt er ska ha fiber så fråga o säg att han skyndar sig om han vill vara med .

Nu så kan man betala in till fiberföreningen en summa på 12 000kr och för att denna summa skall gälla så skall man ha betalat senast den 24/4 2017,  efter detta datum så stiger kostnaden till 13 000kr och kommer att bli dyrare när maskinerna gått förbi.

Man ska skriva på ett anslutningsavtal som finns (se ovan) , skriv i alla uppgifter på första sidan, signera varje blad i högra hörnet samt skriv på den sista sidan. När detta är klart så skicka detta antingen in scannat på mail till mig  (ronny.brattmon@gmail.com) eller per brev. betalningen skall sättas in på Bankgiro som står på sista sidan avtalet.

Försök också o hör med grannarna om de har skrivit på för allt bygger på att så många som möjligt skall ansluta sig så blir vi starkare och kostnaden fördelas.

Vi kommer också att ha löpande information så häng med o titta.

Med vänlig hälsning Ronny Andreasson

Årsmöte 2017-03-23 plats Bracoop kl 19.00

Hej

Nu blir det årsmöte och där bestäms utökning av området med Västra sidan Sysslebäck Sundhultsmon samt Tutstadholmen skall ingå i Brattmons fiberområde. Det man strävar mot när man gör en fiberförening är ju att alla ska få fiber och alla delar på kostnaden så då blir det lika för de som bor på området och detta skall disskuteras nu på Årsmöte så kom och gör er röst hörd.

Vi har fått en offert på vad det kommer att kosta för att få in fibern och där är området med västsidan med och nu på årsmötet kommer vi att diskutera vad vi ska ta ut av medlemmarna för att bygga detta nät. Det som är föreslaget från styrelsen är 12 000kr som skall betalas in och när tillräckligt många har betala så kan man köra igång hela projektet

VÄL MÖTT PÅ ÅRSMÖTET!

NYHETSBREV Oktober 2016

Brattmon 20160930

Arbetet med att få till ett fibernät på Brattmon fortskrider trots att vi inte beviljades bidrag från staten. Att vi inte gått ut med information på mycket länge beror på flera saker: Dels att reglerna kring bidragsökande har ändrats gång på gång. Det har varit väldigt oklart vad som gällt. Dels att arbetet i styrelsen är helt ideéllt så tid och ork har betydelse för det arbetet. Den som drar det tyngsta lasset är Ronny Andreasson. Enkelt uttryckt så har det aldrig blivit någon fiber utan honom!  Processen med att söka bidraget var mycket omfattande och tog mycket energi och tid. Vi slog ihop vår förening med Sundhults (Cuba) fiberförening ,för att öka antalet medlemmar och ha en större chans att få bidrag. Tyvärr hjälpte inte detta så den insatsen kunde vi ha struntat i…vet vi nu med facit i  hand.

Det finns dock fördelar med att inte vara bidragstagare. Vi slipper en mycket omfattande redovisning och uppföljning styrt av EU regler. Vi är friare att handla upp tjänster osv. Samt att vi inte riskerar att bli återbetalningsskyldiga om något inte gjorts enligt bidragsplan.

Kostnaden beräknas nu bli mellan 11-12.000kr per abonnemang räknat på ca 40 st på Brattmon och ca 25 på Sundhult (Cuba). Vi återkommer senare med en ännu mer exakt prisuppgift. Prata gärna med grannar om ert intresse av att skaffa fiber. Kanske blir vi då ännu fler?

Nedgrävning av slang till fibern har redan gjorts till ca hälften av vad som krävs och fortsätter under hösten. Arbetet med att få markägaravtal från berörda är en del klara men några avtal fattas fortfarande. Vi ser i alla fall att det går framåt och hoppas att vi alla så snart som möjligt får tillgång till fiber så vi slipper vara beroende av det mobila nätet.

För Brattmons fiber ekonomisk förening

Per Larsson

Brattmons fiber söker bidrag

Brattmon 26 oktober 2015:

Under årsmötet i augusti väcktes frågan om Brattmons fiberförening skulle utökas med Sundhultsmon som ligger på västra sidan av Sysslebäck. Sundhultsmon hade inför mötet meddelat intresse för att bli en del av vår förening. På ett styrelsemöte senare beslutade vi att Sundhultsmon blir en del av Brattmons Fiberförening. Vår motivering är att uppnå en större förening med flera medlemmar som medverkar till att det blir lättare att få EU-bidrag från Jordbruksverket.

Den 20 oktober skickade vi in ansökan till Jordbruksverket där vi har ansökt om bidrag till fiberutbyggnad i vårt område. Beslut från Jordbruksverket förväntas komma i februari 2016.

Framöver under vintern kommer vi att skriva markägaravtal med berörda parter.

Nya intressenter som vill bli medlemmar i Brattmons Fiberförening är fortfarande välkomna att anmäla sig till Ronny Andreasson på mobiltelefon 070-512 30 42 eller mailadress: ronny.brattmon@gmail.com. Boende på Sundhultsmon som tidigare har anmält intresse i Sysslebäck kommer att få sin intresseanmälan överförd till Brattmon.

Arbetet med att sammanställa alla kostnader fortlöper för att vi snarast ska kunna ge besked om kostnad per hushåll.

Nya tag sommaren 2015

Hej

Nu ska vi börja om igen för som det ser ut nu så kan bidragen börja att få fart igen till hösten. Styrelsen kommer nu att börja med att gå ut med en förfrågan att bli medlem för att se hur många det kan bli samt att vi hoppas det kommer in flera så att fibern kommer att bli av. För att detta ska gå bra så behöver vi ha minst 50% av de fastboende som vill ha fiber samt att de tillkommer många fritidshus. Vi kommer att ha flera möten nu framöver och hör gärna av er för att anmäla erans intresse samt att bli medlem i föreningen. Att anmäla sig är inget bindande, detta är bara för att kunna räkna ut hur mycket det kommer att kosta för varje hushåll. Ett medlemskap kommer att kosta 100kr och detta är ingen bindande kostnad varje år för vi hoppas att alla förstår att man måste ta ut en avgift för då vet man vem som vill ha och kan räkna ut ett pris längre fram.

De som inte vill ha fiber kommer troligtvis att få skriva på ett papper att de inte vill ha och då kommer det inte att läggas någon extra slang till den fastighet för framtida behov. Detta innebär att det kommer att bli mycket dyrare när man kommer i ett senare skede o vill ha fiber samt att bidragen med 50% av kostnaden bara gäller nu.

Hade så bra //Ronny

Styrelsen består av Per Larsson, Leif Jacobsson, Anneli Averborn, Jan Klingberg, Bosse Arnesson samt Ronny Andreasson