Fibernät på Brattmon?

Vi skriver till er för att informera er och få besked om ni är intresserad av att ansluta er fastighet på Brattmon till ett framtida fibernät.

Ett informationsmöte med bredbandsamordnaren och IT‐chefen i Torsby kommun hölls på Bracoop den 24 april. Mötet hölls främst för att undersöka intresset för en utbyggnad på orten. Alla fastboende var kallade med inbjudan i brevlådorna, ett tjugotal personer kom till mötet.

Brattmons möjligheter att bygga ut ett fibernät är speciellt gynnsamt då Torsby kommun bekostar en utbyggnad från stora masten mitt på Brattmon och vidare norrut.

Vidare finns möjlighet till samläggning av kabel med Näckåns Energi, vilket innebär en kostnadsreducering. Detta gör att vi på Brattmon (med omnejd) kan få tillgång till fiber till ett förhållandevis billigt pris.

Därutöver finns det (till och med år 2014) möjligheter att få upp till 50 % EU‐bidrag på kostnaderna.

På informationsmötet den 24 april fanns intressenter för utbyggnad av fibernät och vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med fem personer som arbetar vidare med frågan, t ex. detta informationsbrev och inför bildandet av en ekonomisk förening/områdesförening.

En hemsida för Brattmons fiberförening finns redan på internet: http://www.brattmon.se/fiber/ . Där kommer fortsatt information, utskick mm att läggas ut.

Se även http://torsby.se/invanare/byggabo/bredband .

Varför fiber?

Fibernätet ska anses som en investering liknande det som telefonledningen en gång var och beräknas bestå minst 30‐ 40 år framöver. Väl värt att tänka på för barn och barnbarn och vid en eventuell framtida försäljning/uthyrning. Att ansluta fastigheten innebär inte att man måste börja använda fibernätet och därmed få en löpande kostnad, men anslutningen säkerställer att fastigheten kan använda fibernätet i framtiden.

Fibernät används bland annat för telefon, TV och datatrafik. Dagens befintliga telefonlinje för datatrafik (ADSL) kommer att tas bort 2015. Hur det sedan blir med fast telefoni på Brattmon är ovisst. Mobiltelefoni och trådlöst internet är det som återstår med de begränsningar som detta innebär. Ett fibernät har inte dessa begränsningar utan öppnar tvärtom upp för en rad nya möjligheter.

Byggnation av mobilt 4G på Brattmon är inte troligt då vi är för få användare. Att få tillgång till TV, telefon och datatrafik via fibernät gör att vi på glesbygden kan få samma utbud som i storstäderna till ett betydligt lägre pris än vad vi har i dagsläget.

Vad händer nu?

Just nu informerar vi om varför det är nödvändigt med en framtidssäker infrastruktur för landsbygdens överlevnad. För att EU‐bidrag ska ges krävs att 50 % av de fastboende fastighetsägarna är med i fibersatsningen innan utbyggnad kan ske. Vår förhoppning är att ägare av fritidshus skall anmäla intresse, för om de ligger inom ett rimligt avstånd, så blir kostnaden den samma som för de fastboende. Även fritidsboende får EU‐bidrag med upp till 50 % av kostnaden. Anmäl ert intresse så kan vi därefter beräkna vad kostnaderna blir för varje fastighet.

Nästa steg är projektering då nätets dragning ritas in på kartan. Först då kan vi få fram en riktig kostnadskalkyl och det är möjligt för var och en att ta ställning till anslutning.

Vilka kostnader pratar vi om?

Kostnaden för varje fastighet/anslutning beror på hur många som ansluter sig. Vid 30st anslutningar blir kostnaden ca 16.500kr, vid 50st anslutningar ca 13.000kr och om 80st ansluter sig sjunker kostnaden till ca 10.000kr per anslutning.

Investeringen i fibernätet delar vi lika mellan samtliga anslutningar. Planen är att nätet ska ägas av en ekonomisk förening och fördelningen av kostnaden kommer att ske genom att insatsen i föreningen fördelas per ansluten fastighet.

OBS! Det är möjligt att ansluta sig till nätet efter byggnationen, men då får fastighetsägaren stå för hela kostnaden fram till sin fastighet. EU‐bidraget gäller endast om du är med i från start!

Är det inte gratis i städerna? Nej absolut inte. Anslutningsavgiften för en villa i städerna där det finns fiber i gatan varierar mellan 10.000:‐ och 25.000:‐. I tillägg till de billigare priserna kommer en viss månadskostnad utöver de tjänster som man abonnerar på.

Vad betalar jag idag för satellit‐tv, telefon, data? Svar: kanske ca 1000kr/mån

Naturligtvis beroende på vilket utbud man har. Ex. Satellit‐TV 5000kr, telefon 2000kr, datatrafik 3000kr = totalt ca 10.000kr per år +TV licens

Vad kommer jag att betala i framtiden? Svar: kanske ca 300‐500kr/mån
TV, telefon, datatrafik via fibernät ca 5000kr per år + TV licens beroende på tillval.

Detta innebär att anslutningsavgiften kan vara intjänad på 3‐5 år! Beroende på vilket utbud man har idag.

Måste jag ha alla alternativ? Svar: Nej, man väljer naturligtvis vad man behöver och är beredd att betala för, dvs. endast TV, internet eller telefon. Det finns paketerbjudande som gör det förmånligare om flera tjänster önskas. Om inte fibern används i någon form blir det ingen fast löpande kostnad. Idag betalar man för abonnemang (t.ex. telefon) oavsett om man använder den eller inte.

Innebär detta en värdeökning på fastigheten? Svar: ja siffror på 20.000–30.000kr nämns i dessa sammanhang. Kraven på vad som förväntas ingå vid ett fastighetsköp ökar ständigt och det är rimligt att anta att vid en försäljning är en fastighet med fiberanslutning mer lättsåld än en som är utan.

Vad ingår i kostnaden?

I anslutningskostnaden kommer att ingå fiber fram till huset och mediabox som omvandlar fiberljuset så man kan använda sin ordinarie telefon, TV och datorer. Det tillkommer dosor mellan mediaboxen och telefonen samt för varje TV apparat som ska anslutas av typ Boxer. Du kan använda din vanliga telefon via dina nuvarande uttag, men det är IP‐telefoni. För att säkra att telefonen fungerar även om strömmen går bör du skaffa en batteribackup (avbrottsfri kraft).

Vad är det vi ska gräva ner?

Vi ska gräva ner ett finmaskigt områdesnät som ska ge fiber ända in i huset. Nätet ersätter därmed det gamla telefonnätet som idag ger oss telefon och internet. Det kan också ersätta TV‐antenner och paraboler. Själva fibern är hårstråtunna trådar av glas som inte avger strålning eller leder ström. Informationen överförs i stället via ljus.

Hur är det hela organiserat?

Områdesnätet byggs av den lokala områdesföreningen i nära samarbete med markägare och hushåll. Här detaljplaneras det lokala nätet, här sker arbetet med att informera och samla in intresseanmälningar. Här görs också det praktiska arbetet. Det nät som sammanbinder orterna/församlingarna, kallas stamnät och kommer, om det finns tillräckligt intresse i de olika lokala fiberföreningarna att byggas av Torsby kommun.

Hur fungerar det när det är färdigt?

Torsby Kommun som upphandlat Telia som kommunikationsoperatör, så att det finns aktiv utrustning på stationen och som i sin tur kan leverera telefon, TV och internet. Du väljer vilken/vilka tjänster som du vill ha och betalar för dina tjänster till tjänsteleverantörerna. Det finns flera tjänsteleverantörer som vi kan bruka i detta nät. Det behöver inte vara Telia. Telia/Skanova har tagit på sig allt underhåll på detta så vi slipper att ta ansvar vid eventuella framtida fel. Den ekonomiska föreningen planeras att kunna upplöses efter 5 år då Telia/Skanova tar över underhåll och framtida kostnader.

Att anmäla intresse innebär inte att man har bestämt sig för att ansluta sig men det ger en bra möjlighet till fortsatt information om vad fibernätet innebär för dig och din/dina fastigheter. Speciellt viktigt om ni inte har tänkt ansluta er, på så vis vet ni vad ni tackar nej till.

Fler utskick kommer att skickas ut vartefter mer information finns tillgänglig.

Känner du till fler som kan tänkas vara intresserade? Viktigt att vi alla diskuterar med våra grannar så att vi blir flera som kan dela kostnaden!

Meddela om du är intresserad eller inte, via mail, telefon eller brev senast 2013‐06‐30!

(Ni som meddelade intresse på informationsmötet behöver inte göra det på nytt.)

Mail: brattmon.fiber@gmail.com
Telefon: Ronny 0564‐230 42, 070 51 23042
Postadress: Ronny Andreasson, Brattmon 64, 68060 SYSSLEBÄCK

Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen Brattmons fiberförening
Per Larsson, Ronny Andreasson, Annelie Averborn, Simon Häremo och Janne Klingberg

Informationsmöte på BRACOOP torsdagen 25 april kl. 18.30

Vi var ca 25st som kom till mötet och lyssna på Peter Lange IT Chef och Cecilia Sjöden Bredbandssamordnare i Torsby kommun. De berättade om vilka avtal och hur kommunen kommer att hjälpa till att få fiber till olika byar i Torsby Kommun.

De berättade också att bredbandet på Brattmon via telefonjacket kommer att försvinna 2015 därför att den som levererar idag har sagt upp avtalet och när inte det trådlösa nätet fungerar så bra så finns det ingen annan möjlighet än att försöka att få till en fiber som ger ett bra internet, tv och telefon. Vi har också bildat en arbetsgrupp som försöker att få ut information samt se hur många det är som är intresserad att ha detta

Anmäl erat intresse till Ronny Andreasson som sitter i Arbetsgruppen via mail Brattmon.fiber@gmail.com eller via telefon 056423042 .

Ni får även se på informationsbladet som vi har skickat ut till alla samt här via hemsidan.

Löpande information finns här!

Notering

18 februari 2019

Hej

Nu så ska allt vara klart med fiberföreningen Brattmons fiber ekonomisk förening. Vi har fått från Bolagsverket 2019-02-08 ärendenummer 70061/2019 att företaget avfört.

Vi ska nu också ha betalat ut alla medlemmars andel som vart över och det var ju 2100kr (hel andel ) som vi bestämde på årsmötet.

Vi i Styrelsen tackar samtliga inblandade i föreningen för ett gott samarbete och vi fick ju till ett jättebra fibernät och rätt så billigt tycker jag om vi hör på alla runt omkring samt att vi inte fick några som helst bidrag som vissa andra får. Det som vi inte får glömma i det hela är ju också Torsby kommun, de har bidragit med mycket genom att de byggde ett stamnät som delvis gick igenom vår förening. Vi får heller inte glömma Telia som hakade på och tog över vår kanalisation som vi la i backen och blåste in fiber till alla hushåll som var med och som inte blev någon kostnad för oss i föreningen. Zitius blev ju också inblandat som vår kommunikations operatör och där får vi ju ljuset in till våra hus i den fiber Telia med Eltel Networks hjälp blåste o skarvade in.

Nu så om det kommer flera som vill ha in fiber i området ska de kontakta Telia så får de ett pris hur mycket det kommer att kosta o i dags läget vet jag inte hur mycket det kommer att bli.

Än en gång tackar styrelsen i föreningen för gott samarbeta 

Hade sö Gött 

 

 

29 oktober 2018

Hej

Vi har nu fått reda på från Bolagsverket att detta med återbetalning och avveckling av föreningen tar ca 3 månader. När detta blir klart så återbetalas pengarna.

Hörs vidare //Ronny A

 

6 oktober 2018

Nu har vi haft extra årsmöte och vi bestämde att allt vi har i kassan 2018-10-04             198 450 kr skall fördelas tillbaks på alla medlemmar. Vi bestämde också att vi skulle        söka till boverket om en förenklad avveckling av föreningen. Detta innebär så fort vi        har fått tillbaka från Bolagsverket att det är ok, då ska vi betala tillbaks överskottet.          De som då har lagt en hel andel kommer att få tillbaka 2100kr och så finns det några      som har lagt halv andel till sitt fritidshus på samma tomt kommer att få 1050 kr.

Vi avslutade med smörgåstårta kaffe o kaka för alla som va där.

Vi i styrelsen tackar för gott samarbete under denna tid och kommer det några               nya nu som vill ha fiber så får de ringa o beställa hos Telia.

Hade gött!

 

      

 

       Extra årsmöte

       Brattmons fiber ekonomisk förening

       kallar till extra årsmöte

      Torsdagen 4/10  kl. 18.00

       i Bracoops lokal, Brattmon

      Dagordning:

  •  bokslut
  •  utdelning av överskottet
  •  avveckling av föreningen

Vi bjuder också på smörgåstårta så möt upp!

Styrelsen

 

12/8 2018

Hej

Nu håller vi på för fullt att få in kontouppgifter på alla vart vi ska sätta in överskottet i föreningen. Alla kommer att få återbetalt sin del av överskottet och vad det blir återkommer vi lite längre fram med.

Har skickat ut till en hel del på Brattmon upp till Larsängen samt Brattmoviken för att få kontouppgifter eller hur ni vill ha erans pengar tillbaka så skicka erans uppgifter till mig på denna adress  ronny.brattmon@gmail.com  och skriv också vilken adress det gäller.

På ”Cuba” så är det Rolf Henriksson som sköter om listan så har ni inget höra från honom så kan ni höra av er antingen till mig eller Rolf.

Hade sö gött

7/6 2018

Nu har årsmötet varit och protokollet är nu inne för läsning

27 maj 2018

Nu finns det matjord för de som behöver på två platser, en vid hoppbacken och en just söder om Mon på Brattmon.

20 maj 2018

Årsstämma för Brattmons fiber Ek. förening.

Torsdagen den 7 juni kl. 19:00 på Bracoop som ligger på  Brattmon

Välkomna!

kallelse finns även i Torsbybladet den 23/5 2018

Nytt protokoll finns också se flik mötesprotokoll.

 

 

18 maj 2018

Hej

Det bestämdes idag att vi tar ett nytt årsmöte, tidpunkt meddelas senare. Vi kommer också att bestämma att vi ska likvidera föreningen på detta möte.

På mötet idag så bestämdes det att föreningen beställer matjord till samma depåer vi hade i fjol, en vid hoppbacken väst sidan och en på plan söder om mon på Brattmon. Jag återkommer när det finns på plats. Det bestämdes också att vi ska försöka få till att så många som möjligt får mejl om olika saker och att alla hjälps åt att säga till andra att om det är något som är fel eller bara vill prata lite så ring mig direkt, 070-5123042 är mitt Ronnys telefonnummer. Vi kommer också att ha en sluttid nu under juni månad när allt ska vara klart så hör av er rätt så fort om det är något ni funderar över.

Hade gött o möt upp när årsmötet blir.

Ronny Andreasson

 

17 april  2018

Hej

Idag så vart det klart så att alla 99 hus har fått i ordning sin fiber så nu äntligen funkar detta hos hela fiberföreningens medlemmar. Nu så blir det att invänta våren o försommaren så ser vi hur allt ser ut där vi har gått fram med fibern ifall det är några stora saker.

De som ser något kan ju gå och försöka göra en liten insats själva eller fråga någon som kanske hjälper till, är det större saker eller något annat som ni funderar över hör av er till mig Ronny 070 51 23042 så kommer jag till er o ser vad problemet är så får vi försöka lösa detta på bästa sätt. Detta ska göras så fort som möjligt så vi hinner ta detta innan föreningen kommer att upplösas i slutet av sommaren.

Nu så ser jag fram mot årsmötet den 18 maj så möte upp där så syns vi.

Hade gött Ronny Andreasson

 

16 april 2018

Årsstämma för Brattmons fiber Ek.fören.

Fredagen den 18/5 kl 19:00 på Bracoop

Ärenden: Föreningens upphörande

(likvidation)  Välkomna!

23 Mars 2018

Hej

Nu så ska allt vara klart så även de som bor norrut skall kunna få igång sin fiber. Det finns två st. hus som inte har fått in sin utrustning men detta kommer vi att göra under april månad. De som inte har fått detta insatt hör jag av mig till men de kan också höra av sig till mig om när de kan vara på plats så kan man försöka få till bägge på samma dag. Jag har också fått information från Zitius att det ska fungera på alla ställen förutom två stycken som inte har satt in strömmen än samt två som inte har fått insatt i husen så ni andra vet ju om mediaconvertern blinkar grönt samt ett blått sken så ska allt fungera. Hör av er till mig om ni får problem

Ha en trevlig påsk //Ronny Andreasson

 

19 Jan 2018 

Hej

Idag så har Zitius bytt programvara i sina switchar vid stationen på Brattmon så då skall alla som har tv via fiber få detta att fungera. Jag har pratat med en del o de fick i gång tv så då hoppas jag att alla får till detta.  Hör av er om det inte fungerar.

Hade gött /Ronny Andreasson

18 Jan 2018

Hej o God fortsättning på det nya året!

Har nu hört att Kommunen skall köra igång med Relacom fiberarbete vid stationen och ute vid skåpen under nästa vecka är det sagt. jobbet kommer nog att ta någon vecka så troligtvis mitten av februari kan det nog tidigast bli att vi får koppla men återkommer när jag vet mera.

Det som har varit krångel är de som skall ha tv via fiber. Dom är minst 7 st som bara får internett och tv funktionen fungerar ej och inget svar från telia har de fått. De har nu varit utan tv i en månad nu och inget är klart än men jag har också tagit tag i detta där jag har kontaken med Zitius. Jag har idag fått till svar att detta problem är nu på analys hos experter i Umeå  för när man ser på Zitius tekniska support så visar det sig att detta ska fungera och även tagit imot signal från den extra grejen i huset som ska vara tv.      I verkligheten så fungerar ej detta i alla fall så hoppas detta fel kommer att lösa sig de närmaste dagarna för det är inte roligt att vara utan tv så länge samt att  och OS kommer om några veckor. Hör av mig direkt till några drabbade när jag vet mera.

Hade sö gött så hörs vi framöver//Ronny A

 

 

23 Dec      God Jul 

Hej! Nu står Hjulen för dörren, nej Julen ska de va som Albert o Herbert sa i adventskalendern. Så nu inför jul ska alla hus som skulle ha fiber Söder om gamla Skolhuset på Brattmon fungera. Vi har satt in alla mediaconvertera (de som sitter i husen) på Brattmon, Vika, Berghamra, Furusätra, Sundhultsmon ja ända ner till Tutstadholmen på västsidan och alla ska fungera för det är kollat med de som levererar och där stämmer allt. En del har kört igång och det fungerar med bra fart o lika om man bor som jag 400m från station eller om man bor nästan vid bron i Sysslebäck så allt ser bra ut. Ni kan själva se om det fungerar för om strömmen sitter i (Nu kan ni dra ur strömmen om ni vill för allt är klart från Eltels sida) så blir det en blå lampa som lyser fast samt en grön som blinkar. Har ni några problem med att få till fibern så hör av er till mig så får vi lösa detta.

Lite info hur ni gör för att få till beställningen. Kopiera eller skriv in denna adress  zmarket längst upp på internettsidan om ni har någon annan internettlösning kvar.     Har ni ingen sådan så kan ni sätta in en nätverkskabel mellan modemet och datorn så kommer denna sida fram själv när ni öppnar internet. När ni kommit dit så skriver ni in erans adress och där så kan man välja olika saker beroende på vad ni vill ha.

Det som inte är ok från min sida är att alla er runt skolhuset på Brattmon och norrut inte har fått in fiber. I stort sett har Eltel i alla fall satt in Mediaconverterna i väntan på att kommun med Relacom ska få till sin stamfiber. Det som kan finnas ett lite ljus i detta är att de har blåst i stamfiber så förhoppningsvis så börjar de skarva o dona nu under januari nästa år. Jag har inte fått reda på något mer när de ska vara klara för fick ett svar av de som utför att de skulle vara klara med allt 31/8 2018 men detta är ett datum som hela kommunens bidragssträckor ska vara klara mens kommunen har prioriterat denna sträcka så vi får se om det finns någon sanning i detta. Vi får hoppas att de kommer och fixar till detta under vintern. Jag kommer att ringa till er alla när det är klart att sätta i strömmen i er Mediaconverter samt de tre som är kvar kommer vi att montera allt.

Ni får alla Ha en riktig God Jul o Gott Nytt år

Med vänlig hälsning  Ronny Andreasson

 

Uppdaterad 5 December

Hej ! Nu har vi snart fått monterat alla hus på Brattmon samt Vika så där skall fibern vara iordning så man kan beställa tjänster. Vi har även fått byta ut en fiber mellan Furusätra och hoppbacken för den fibern vi la var skadad och då måste vi få in en ny och det har vi fått idag och nu skarvas det för fullt  för att få till signal nästa vecka för ”Cuba”. Under V 51 så kommer vi att montera alla hus på Sundhultsmon samt Holmen och denna vecka rings det och bokar upp kunderna.

Det som inte är så bra är att kommunens sträcka från Masten på Brattmon och norrut blir inte klar på ett tag och jag har varit i kontakt med de inblandade och där säger de att de har prioriterat denna sträcka för vårat byalag men ingen fiber är iordning än i alla fall och det kommer nog att ta ett tag framöver så synd för dom när vi resten får fiber innan jul och som byggs av Eltel samt Skanova. Den andra sträckan är ju en bidragssträcka och det är kommunen som håller i detta med upphandlingar och där är det Relacom som gör jobbet. Jag kommer så fort jag vet mera informera er hur läget är samt när det tänkas kan bli klart.

Häng med på hemsidan så får ni så färsk information som möjligt

 

 

Uppdaterad 24 november

Hej

Nu har bokningen av kunder kommit i gång och nästa vecka 48 så har vi bokat många på Brattmon och vi kommer att ta nästan alla denna vecka. Vi har fått till luftfibern över älven så då gör vi det sista nästa vecka och mäter in allt.  Under nästa vecka så kommer vi att ringa och börja boka tider så vi kommer till Sundhultsmon under V 49 så vi hörs på telefonen.

Norrut från masten på Brattmon så har det kommit fiber i alla fall. De ska börja blåsa i denna och jag hoppas att vi hinner få till allt innan julen. Därför så har vi bokat in kunder och sen så vi gör husinstallationerna nu innan fibern är till skåpen och detta innebär att vi inte får sätta i strömkontakten förrän allt är klart och detta meddelar de som sätter in i husen. Jag kommer att meddela alla som har det så när det är ok att sätta in strömkontakten.  Häng med på hemsidan så får ni så färsk information som möjligt

Hade gött //Ronny Andreasson

 

Uppdaterad 13 november

Hej!

 Yippie, äntligen så har vi fått in allt på stationen så nu har jag som första kund testat så att stationen och all utrustning fungerar så nu är det full fart i huset med i stort sett  100/100 Mbit/s. Nu vet vi ju att allt fungerar så då är läget så här för resten av kunderna. Vi håller på med att skarva de sista längst söder på Brattmon och vi har      ca 5 -6 dagars jobb kvar inklusive Vika. Fibern över älven kommer att ske med en start måndagen den 20 nov med Näckåns El samt någon från Eltel. När luftopton är uppe så skall det skarvas och detta kommer att ta ca 5-6 dagar arbete och då kommer vi ut i slutet av V 48. Vi får senare hoppas att alla skarvar i skåpen och brunnar håller rätt värde så vi inte behöver göra om så mycket för V 49 är det tänkt att de kommer att börja koppla in alla kunder från masten på Brattmon och söderut så ni får förvänta er att någon ringer och bokar tid runt den tiden.

Angående de kunder som ligger norrut från masten så skall kommun enligt det sista jag hörde börja blåsa i fibern nästa vecka och då får vi hoppas att de skarvar in allt så att innan jul får de hus som skall ha fiber inkopplat

Vi hörs vidare så häng med och se!

Ronny Andreasson

 

Uppdaterad 26 oktober

Hej

Nu har Eltels tekniker skarvat in i stort sett alla skåp så allt har flutit på väldigt bra. Det vi har kvar av blåsning fiber är en sträcka från söderändan av Brattmon ner till älven vid Klarabro, detta är beräknat att göra mitten av nästa vecka. Vi väntar i dagsläget på att Näckåns El ska dra upp luftopton över älven så vi kan börja att skarva in så västsidan får kontakt med station på Brattmon. Vi kommer också att koppla in all fiber vid stationen som är vid masten på Brattmon nu närmaste veckan och fortsätta med några brunnar som jobb finns det kvar innan allt fungerar.

Vi beräknar att börja med inkopplingar i husen runt V46 eller V47 så då kan ni förvänta er att någon kommer att boka in tider för inkoppling i husen. Vore önskvärt om de som ser detta la något där slangen kommer upp vid väggen så att det inte fryser till i backen, detta underlättar för de som kommer dit och kopplar in husen, lägg något typ filt, granris ja hitta på något som ni tror på och detta behöver bara vara en meter.

När vi kan börja bruka fibern hänger på när Zitius får en godkänd programvara i sina saker så allt fungerar och i dagsläget vet jag inte detta så återkommer så fort jag vet mera men jag hoppas att detta kan vara löst innan V 47 eller 47 då vi drar in i alla hus. Vi har också ett problem till med de som bor norrut från masten på Brattmon, i dagsläget vet jag inte när de som jobbar mot kommunen blåser i sin fiber och skarvar allt men jag ligger på hela tiden så de kommer igång.

Den som vill i förtid se vad Zitius kan erbjuda för tjänster kan söka på zmarket.se och även slå in sin adress så ser ni olika alternativ ni kan välja på när ni får in fibern så då är ni lite förberedd och kanske kan välja direkt.

Har ni några frågor så hör gärna av er så försöker vi så gott det går svara.

Sedan vill jag passa på att tacka alla som ställer upp på detta projekt och jobbar ideellt för att få till fiber för utan er alla så skulle detta inte gå att genomföra! Vi har ju fortsatt jobb att göra men allt går ju lättare när man ser att det blir resultat.

Jag kommer att skriva fortlöpande information på hemsidan så häng med o se.

//  Ronny Andreasson

 

Uppdaterad 7 oktober

Hej

Nu är det senaste styrelseprotokollet inlagd ifall någon vill läsa. Lite ny information är att det är blåst all fiber söder om masten på Brattmon. De har också blåst på västra sidan älven och de kommer på nytt V42 och fortsätter blåsningen. Det som kan vara lite problem är att den som har dragit in sin kundledning måste nog vara hemma då de blåser fibern så bra om ni talar om detta att ni har dragit in slangen i huset. I de andra husen som slangen ligger på utsidan så behöver ni inte vara hemma för de lägger bara en slinga ute och när man senare bokar en tid så kommer det en tekniker och monterar allt klart. Under V 42 så kommer det tekniker för att skarva i skåp o brunnar och vi räknar med att detta tar ca två till tre veckor och då kommer vi till slutet av oktober eller början november och då hoppas vi att allt är klart på telestation så man kan koppla alla husen och detta tar ca 12dagar med två man.

Jag kommer att skriva fortlöpande information på hemsidan så häng med o se.

Hade //Ronny

Uppdaterad 4 oktober

Hej

Som ni märker har hemsidan kommit igång igen! Vi kommer att försöka hålla den uppdaterad så gott det går under hösten.

Kostnader för det arbete och material som hittills utförts och använts har hållit sig inom ramarna för vår kalkyl för fiberprojektet. Arbetet har i stort sett gått enligt plan.  Sammanfattningsvis så har vår budget fungerat och om inget oförutsett händer så ska den totala kalkylen för projektet hålla.

Fiberledning har börjat blåsas in på södra delen av Brattmon i stamledningen. På norra delen av Brattmon kommer detta att ske något senare pga att där är det en annan operatör som utför själva stamfibern mens Eltel kopplar in husen så det kan bli att husen kopplas in innan det är blåst en stam.

Tyvärr dröjer leveransen av boxar (som ska sitta på väggen i husen) och klartecken fr leverantör (zitius) går fn inte att få. Detta gör att inkoppling i husen försenas men beräknas ske under senare delen av Oktober och under November. Viktigt är att vi alla går att nå på telefon under den tiden.

De som utför det arbetet kommer att kontakta alla abonnenter med ganska kort varsel…för att få tillgång till husen och koppla in fibern. Ni som inte bor i husen kanske kan be någon ha hand om nyckeln till era fritidshus. Någon som kan släppa in de som ska koppla in. Om det börjar bli kallt ute så backen börjar frysa innan de har kopplat vid husen så vore det en bra hjälp om man kan lägga något typ en tidning eller granris just där slangen kommer upp ur backen så det inte blir tjäle där för i en del fall så man måste man kanske flytta slangen 1m för att den inte är exakt där ni vill att man ska borra in genom väggen.

Hörs vidare

Uppdaterad 18 augusti

Nu har vi kommit en bra bit på vägen, vi är klara från Sundhultsmon ända till Holmen så där vart det bra. Nu så har vi börjat norrifrån vid Larshia och går söderut på de ställen som vi inte gjord något på förra gången. Vi räknar med att om två veckor skall hela området vara grävt o klara för blåsning av fiber o installation. Nu i dagarna har jag hört från Skanova att de håller på med beslutet så Eltel får börja med att beställa fiber och blåsningen kan komma igång. Vi räknar med att starta blåsningen om ca tre till fyra veckor. Inkopplingen i husen kommer nog inte att starta förrän oktober månad samt att de sista jag hörde från Zitius de som levererar tjänsten inte får sina grejer o kan göra klar förrän i november!  Vi började med att förbereda Zitius i februari och de sa att de skulle koppla in i augusti så jag får höra mig för igen och återkommer när jag vet något mer. När jag vet något mera med inkopplingen av fiber i husen så skriver jag här på hemsidan så följ med!

Ronny Andreasson / Brattmons Fiberförening

 

Uppdaterad 26 juli  

Brattmons fiberförening har kört ut lite matjord på två olika platser för att de som har fått märken efter fiberplöjningen ges nu möjligheten att själva åka och hämta matjord för att kunna laga sin gräsmatta.                                                                                        Platsen för dessa två högar är en på Brattmon vid gamla fotbollsplanen just söder om mon  Brattmon 33 och den andra platsen är vid hoppbacken på Cuba.

Ronny Andreasson / Brattmons Fiberförening

Uppdaterad 25 Juli

Hej ! Maskinerna är nu på Sundhultsmon och håller på. På denna sidan kommer vi att göra klart allt nu när vi går framåt. Det ska vara klart från Campingen i norr och ända fram till mitten Sundhult 19 och är på väg mot Holmen. När de är klara vid holmen så kommer den större 8 tonsmaskin att gå till Brattmon och få med sig alla hus och stamledning som inte vart gjort med den lilla maskinen. Vi beräknar att all nedläggning av ledningar blir klart runt mitten av augusti.                                                                    Vi har inte hört något från Skanova hur det blir med inblåsningen av fiber till alla så återkommer när jag vet mera men vi hoppas att blir klart till att börja jobbet i september så att de flesta har klart i oktober och kanske i november.

Ronny Andreasson / Brattmons Fiberförening

Uppdaterad  7 juli

Nu har den lilla maskinen kommit till Sundhultsmon och fortsätter där några dagar till. När de har gjort de hus som har lite trångt på sin tomt så kommer de att byta o ta den större 8 tons maskinen och detta kan bli i slutet av nästa vecka.                                 Kom också i håg att få alla ingårdsledningar utmärkta som ni har själva på tomten så att de inte gräver eller plöjer av dessa. Näckåns el håller på  med att ta ut elen in till elmätaren och då skulle de också hjälpa till att ta ut de ingårdsledningar de såg så se över om de har tagit ut alla så att det inte blir något fel när maskinen kommer. Det är ju husägarens ansvar att se till att alla egna ledningar samt dräneringar är utmärkta!

Nu är vi uppe i 99st anslutningar så detta ser bra ut att så många vill ha fiber.            Har ni några frågor eller vill ansluta dig så hör av er till oss för det finns ansvariga      (läs längre ner) på de olika områdena så kontakta de så hjälper de till.                     Kolla hemsidan under sommaren för det kommer ny information hela tiden.

Många frågar när man kan ha allt klart så det går att beställa tjänster och då ligger det till så här, Eltel håller på med att få en beställning av Skanova (Telia) och när vi får den så skall allt beställas och kopplas in i husen så i dagsläget vet jag inte när det blir men hoppas att det blir i slutet av september eller i oktober som vi kan beställa tjänster. Återkommer när jag vet mera.

Ronny Andreasson / Brattmons Fiberförening

UPPDATERAD  27 juni
<

Nu är plöjningen igång för fibern!

Till en början sker detta med en 3,5 tons maskin på de ställen som det är lättast att komma fram. Sedan byter man till en maskin på 8 ton och efter det till en ännu större maskin. Idag plöjdes det hos undertecknad på ett av de två ställen jag skall ha fiber. Det gick både fort och lätt! Nån större påverkan på marken blev det inte och de som utför arbetet gör detta på ett utmärkt sätt.

Nåt annat som jag börjat tänka på och vill dela med mej av är: Hur långa uppsägningstider har jag på mina Tv och mitt mobila internet?

För den som skall ha TV och Internet (och telefon) kan det vara tid för att kolla hur långa uppsägningstider det är…. Om man nu ska ha TV Internet och kanske telefon via fibern…

Canal Digital har tex tre månader + innevarande månad. Värt att tänka på så man slipper ”dubbla” abonnemang och avgifter! För man vill ju ha tillgång till fiber så snart som möjligt. Tidpunkt för inkoppling är ju inte klart än men under sensommaren/hösten så ska detta ske.

Per Larsson Ordf. Brattmons fiber ek.förening

                                                                                             

Tills  idag 2017-07-07 har 96st + 3st extra hus skrivit avtal och alla har betalat så det ser bra ut.

 

 

Lite info hur man går vidare. De som har fritidshus och inte är i sin stuga hela tiden ska när de kommer hit ta kontakt med de utsedda kontaktpersonerna på respektive ställe för att bestämma vart fibern ska gå in i huset och vart man går med slangen på tomten. Kontaktperson på Västra sidan Sysslebäck, Rolf Henriksson  070 367 41 47                   Brattmon med vika och Larsänga är Ronny Andreasson 070 512 30 42                      Ring dessa kontaktpersoner så sätter vi ut vart man ska gå på tomten samt ser vart ni vill ha fiberuttaget i huset.

Lite att tänka på innan vi kommer: Fiberuttaget samt media konvertern skall sitta på insidan yttrevägg samt att det ska vara ström på platsen. Det ska också vara lätt att på utsidan komma fram med fibern

Hörs //Ronny

 I går så tog vi beslutet och så här blev det!

ÄNTLIGEN SÅ BYGGER VI FIBERN ! 

Nu drar vi i gång med full fart för att få till alla markavtal, in till varje kund och se hur de vill ha sin fiber både inne och ute på tomten så någon i föreningen framöver kommer att kontakta er och ni som inte bor här kan ju kontakta oss så kan vi kommer vi direkt o ser. Ni kan läsa mötesprotokollet så ser ni lite hur vi går till väga o vilka beslut som togs. Maskinerna som skall gräva ner kommer inte förrän vi har alla markavtal klara så vi beräknar att tidigaste mitten av juni blir det byggstart och att fibern skall vara i huset förhoppningsvis innan älgjakten i Oktober.

Lite Nyttig info hur fiber skall in vid husen!

Det skall dras till och igenom husvägg som har tillgång till ström (220V) på insidan huset. Abonnenter ombeds att fundera ut vad som är lämpligt. Protokoll angående befintliga ledningar, vattenledningar och tex jordvärme utarbetas och används i kontakter med abonnenter. Det är abonnentens ansvar att påpeka vart ledningar etc finns. Hjälp att ”ta ut” ledningar kan fås via fiberföreningen. Det är också grovjustering som ingår i själva grävningen så där kan husägarna få rätta till sin gräsmatta själva och få som man vill ha det.

Häng med på sidan för vi uppdaterar eftersom vi har något nytt.

 

Avtal att skriva ut finns under senaste inlägg på hemsidans högra sida. Klicka på Anslutningsavtal skriv ut och fyll i avtalets fyra sidor (glöm inte att signera varje sida!).

Hör av er om ni inte hinner få till ett avtal eller inte har möjlighet att betala innan detta datum så får vi till en bra lösning i alla fall!

Betalningen är på 12 000 kr och skall sättas in senast den 24/4 2017                          efter detta datum kommer en anslutning att kosta minst 12 000kr och självkostnadspris vid dyrare anslutning, styrelsen tar beslut efter varje inkommande ny kund

Betalningen sätts in på detta konto BG 895-7946

GLÖM INTE ANGE NAMN OCH FASTIGHET/ER! när ni betalar.

Om ni vill ha kopia i retur får ni skriva ut och skriva på två avtal och skicka dem till: Per Larsson Granåsen Brattmon 90 68060 Sysslebäck. Jag skickar då ett avtal i retur.

Om ni inte har möjlighet att skriva ut… skicka ett mail till Periboa@hotmail.com  och tala om ni vill ha kopia på avtalet så skickar jag er avtal att skriva på och returnera.

Var noga med att skriva tydligt och fylla i alla kontaktuppgifter så underlättar det för oss!

 

Ni som inte har anmält er skynda er för ju fler som anmäler sig desto billigare. Vid senare anmälan kan det bli dyrare att teckna avtal.

 

 

Området för Brattmons fiberförening är nu bestämt och kommer att gå från Tutstadholmen i söder via  Sundhultsmon, Vika, Klarabro, Brattmon och avslutas vid Larsänga i Norr

Det finns också möjlighet att koppla in en annan byggnad på samma adress som huvudbyggnaden, det kommer då att kosta halva priset om det inte är för långt i från huvudbyggnaden. Den kostnad som blir extra för den andra fastigheten får inte överstiga de 6000kr som föreningen tar ut som extraavgift. Om det är några mera frågor så hör av er till mig Ronny.

 

 

 

 


brattmon1970På 1970 talet rätades kurvoma ut och en ny väg byggdes genom Brattmon. Nu är det dax igen att räta ut andra kurvor för framtidens kommunikation.